top of page

HNF TEGNER PARTNERAVTALE MED FIRE BEDRIFTER

Det er en stor glede for oss i Heim Næringsforening å nå kunne presentere våre partnerbedrifter.

HNF har siden høsten 2020 jobbet med ideen om å tegne en partneravtale med flere partnerbedrifter. Daværende daglig leder, Mari Westad, presenterte ideen for styret i HNF og det ble vedtatt å starte arbeide med å få på plass 4 partnere. Partneravtalene ble tegnet før sommeren og HNF kunne endelig lansere de 4 partnerne på slutten av frokostmøte den 30. september.


Med hele 45 deltakere ble dette en verdig ramme for lanseringen, sier en godt fornøyd Tora Vaagan Hofset, som overtok daglig leder jobben etter Mari Westad 1.august.Styreleder Erik Snekvik overrekker representantene fra de fire partnerbedriftene innrammet plakett med teksten «Stolt partner til Heim Næringsforening» lagd av Melk-Rampen Aqua Produkter.Følgende 4 medlemsbedrifter har valgt å gå i partnerskap med HNF:Styreleder Erik Snekvik (til venstre), sammen med representanter for partnerbedriftene: Jakob Nørbech (Gjensidige), Fartein Kjørsvik (Sodvin), Tor Espnes (Hemne Sparebank) og Torbjørn Halland (Wacker).


Hvorfor tegne partneravtaler?


Det var to utløsende faktorer for at Heim Næringsforening ønsket å opprette egne partneravtaler;


  1. For å jobbe videre med det vi brenner mest for, nemlig næringsutvikling, næringspolitikk, rekruttering og bolyst i Heim kommune, trenger vi å være økonomisk bærekraftig. HNF er finansiert av medlemskontingent og tilskudd fra Heim kommune. Å inngå partnerskap med disse fire bedriftene vil bidra til mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for næringsforeningen.

  2. Partnerbedriftene har kompetanse og et overordnet samfunnsperspektiv både næringsforeningen og våre medlemmer kan dra nytte av. Noen av kriteriene for å bli partnerbedrift er å ha et brennende engasjement for lokalt næringsliv og aktivt ta samfunnsansvar. Dette er virksomheter som både har og tar samfunnsansvar på en noe annen måte enn mange av de andre medlemmene våre.


Det er ikke uvanlig at næringsforeninger tegner partneravtaler med samarbeidspartnere for å sørge for en tryggere finansiering av foreningen. Både Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Orkland Næringsforening og Rindal Næringsforum har liknende avtaler.Hva innebærer partneravtalene?

Kort beskrevet forplikter HNF seg til å gi partnerbedriftene ekstra profilering. Partnerbedriftene får blant annet navn og logo på alt trykt markedsmateriale fra næringsforeninga, samt ekstra profilering på nettside, i presentasjoner, rollups etc. HNF legger også til rette til at hver partnerbedrift får være medarrangør på et av næringsforeningens aktiviteter i løpet av året.


Partnerbedriften på sin side forplikter seg til å være en aktiv støttespiller og sparringspartner for næringsforeningen og delta i det nyopprettede partnerforumet. Partnerforumet er et forum bestående av partnerbedrifter og styret i HNF med fokus på handlingskraft og gjennomføring av formålet definert i næringsforeningens vedtekter. Det er viktig for HNF å tydeliggjøre at partnerbedrifter ikke har større stemmerett enn ordinære medlemsbedrifter. Årsmøtet er fortsatt HNFs høyeste myndighet.


Styret i HNF har vedtatt å tegne partneravtale med kun maks 5 bedrifter.

Avtalene gjelder i første omgang for ett år, og fornyes deretter dersom partene ønsker å videreføre avtalen.


Har du spørsmål til avtalene eller ønsker dialog om å bli foreningens femte og siste partnerbedrift? Kontakt daglig leder Tora Vaagan Hofset på e-post: tora@hnf.no eller telefon: 480 96 095.

120 visninger0 kommentarer

Σχόλια


bottom of page