top of page
Bygge_Heim_logo.png

BYGG- OG ANLEGG

Bransjenettverk for bedrifter innen bygg- og anleggsbransjen.

 

Vi arrangerer frokostmøter, kurs, studieturer og dialogmøter med kommunen for å bidra til effektiv kommunikasjon, økt kompetanse og større samarbeid mellom bedriftene.

U40_Heim_logo.png

UNDER 40

Hvordan ser Heim ut i framtiden? Hva ønsker du av karrieremuligheter? Er du interessert i lederutvikling?

 

U40 er et nettverk for arbeidstakere, ledere og mellomledere under 40 år i våre medlemsbedrifter. Vi arrangere formelle og uformelle møteplasser, slik at vi sammen kan skape framtida vi ønsker.

Marin_Heim_logo.png

BLÅ SEKTOR

Bransjenettverk for bedrifter og støttebedrifter til marinsektor. 

 

Vi arrangerer frokostmøter, studieturer og dialogmøter med kommunen for å bidra til effektiv kommunikasjon, økt kompetanse og større samarbeid mellom bedriftene.

Visit_Heim_logo.png

REISELIV OG OPPLEVELSER

Bransjenettverk for bedrifter innen reiseliv- og opplevelser.

 

Vi arrangerer frokostmøter, kurs, studieturer og dialogmøter med kommunen for å bidra til effektiv kommunikasjon, økt kompetanse og større samarbeid mellom bedriftene.

SBF_logo_HNF.png

STORBEDRIFTSFORUM

Nettverk for bedrifter med flere enn 20 ansatte.

 

Fokus for samlingene er å diskutere relevante utfordringer og løsninger for bedrifter med flere enn 20 ansatte, herunder rekruttering, markedsføring, HMS, lederutvikling etc.

Gründer_Heim_logo.png

GRÜNDER & ENK

Bransjenettverk for gründere og enkeltpersonforetak.

 

Føler du deg alene som gründer? Vi arrangerer frokostmøter, kurs, studieturer og dialogmøter for å bidra til  økt samarbeid mellom bedriftene, bistå i førstelinjetjenesten og skape en plattform for innovasjon.

Visit Heim.jpg

VÅRE NETTVERK

Etter innspill fra våre medlemsbedrifter har vi opprettet seks spesifikke nettverk for å jobbe mer fokusert og strategisk med felles utfordringer og løsninger.

Nettverk
bottom of page