top of page

Stinn brakke på høstens første frokostmøte i næringsforeningaEn kombinasjon av oppheving av covid-19-restriksjoner og en spennende agenda på høstens første frokostmøte, førte til at det ble ny rekord i deltagelse på frokostmøte i regi av Heim Næringsforening med 45 deltagere på Hotell Koselig. På agendaen stod presentasjon av ny kommunedirektør Ola Morten Teigen. Det var ingen tvil om at næringslivet i Heim var ivrig på å bli bedre kjent med den nye kommunedirektøren, som tidligere har jobbet for Hadsel kommune.


I tillegg til presentasjon av seg selv, og hans entusiasme over Kostra, var det spesielt tre punkt Teigen ønsket å trekke frem: Næringsliv, kommuneplanens samfunnsdel og boligsituasjonen i Heim. Han ønsket å minne næringslivet på at kommuneplanens samfunnsdel er vesentlig for politiske avgjørelser. Her ber Teigen næringslivet om å være på ballen, da dette vil legge føringer for politiske beslutninger de neste 12 årene. Kommuneplanens samfunnsdel vil offentliggjøres på kommunens hjemmeside 19. oktober.


Bekymringene Teigen luftet var tilgjengelig næringsareal og boligsituasjon. Selv er han kommet til Heim som innflytter, og fikk selv oppleve mangel på ledige boliger. Her har han tidligere gode erfaringer gjennom samarbeid med Husbanken, samtidig kommer han med en tydelig oppfordring til næringslivet om å posisjonere seg i utbygging av nye boliger.Vedrørende næringsareal ønsket Teigen å utfordre politikerne på å tilrettelegge for at næringsarealene er mer klargjort, slik at det blir enklere for bedrifter å etablere seg på nye næringsareal. Dette var musikk i næringslivets ører.


Visjonen Teigen hadde for Heim var klar; han ønsker en serviceinnstilt kommune med fokus på næringsliv. Det er i Heim du skal komme om du ønsker å investere, og kommunen skal jobbe aktivt med omdømmebygging.

Positivt omdømme er noe du må gjøre deg fortjent til hver dag. - Ola Morten Teigen

Skal vi bli en foretrukken næringskommune er dette noe vi må jobbe aktivt med.


Heim Næringsforening ønsker å takke alle for godt oppmøte og en spesiell takk til Ola Morten Teigen som bidro til å skape entusiasme for et næringsliv som allerede har vind i seilene.134 visninger0 kommentarer

Commenti


bottom of page