Om Heim Næringsforening

Heim Næringsforening er en medlemsorganisasjon med formål om å fremme utviklingen av næringslivet i Heim kommune, ivareta regionen sine næringspolitiske interesser og være et tydelig talerør på vegne av våre medlemsbedrifter.

Gjennom dette formålet skal vi bidra til å skape en attraktiv kommune for tilflytting, rekruttering, næring, handel og opplevelse. Du kan lese vedtektene her.

Vi tilbyr møteplasser, kurs, sosiale arenaer, kompetanseheving og bransjenettverk. Vi jobber med et stort spekter av saker som spenner fra daglige forretningsmuligheter og utfordringer, infrastruktur og samfunnssaker, til langsiktig strategisk planlegging for næringslivet. For å oppnå dette har vi en tett og god dialog med kommune og fylkeskommune.

Heim Næringsforening har to ansatte, totalt 1,5 årsverk, som daglig jobber med å utvikle næringslivet i Heim.

Mari Westad

Kommunikasjonssjef

941 49 920

MariWestad_HeimNæringsforening.JPG

Tora V. Hofset

Daglig leder

480 96 095

IMG_4474.JPG

Styremedlemmer

erik_snekvik_edited.jpg

Stryreleder

Erik Snekvik

Falk Eiendom AS

E-post:  erik@snekvik.no

Tlf: 950 69 379

Peter Kristjan Vaagland_HNF_.jpg

Nestleder

Peter Kristjan Vaagland

Enkeltperson

E-post:  peterkrv@gmail.com

Tlf: 975 24 704

Malin_Langholm_HNF_.jpg

Styremedlem

Malin Langholm

Halsa Utvikling

E-post:  langholmmalin@gmail.com

Tlf: 916 90 864

Ingalill Råket HNF.jpg

Styremedlem

Ingalill Råket

AllVekst AS

E-post:  ingalill@allvekst.no

Tlf: 905 26 608

Bjørn Gunnar Søpstad HNF.jpg

Styremedlem

Bjørn Gunnar Søpstad

Begees Consulting

E-post:  begees@online.no

Tlf:  930 94 335

Nina Skårild HNF.jpg

Nina Skårild

Styremedlem

Hemne Sparebank

E-post:  nms@hemnesparebank.no

Tlf: 995 08 884

liv bjerknes_HNF.jpg

Liv Bjerknes

1. varamedlem

Valsøya Fjordcamping AS

E-post:  liv_bjerknes@outlook.com

Tlf: 412 65 545

Oddny Løwe_HNF.jpg

Oddny Løwe

2. varamedlem

Løwe - Litt Nytt Bygg 

E-post:  littnyttbygg@yahoo.no 

Tlf: 471 73 997

Arild_Bjerkli_SØA_HNF.jpg

Arild Bjerkli

3. varamedlem

Søa Eiendom AS

E-post:  arild@soaeiendom.no

Tlf: 901 19 743

Kåre G_Bye_HNF_.jpg

Kåre G. Bye

4. varamedlem

Sodvin AS 

E-post:  kare.grytting.bye@sodvin.no

Tlf:  917 01 580