top of page
  • tora50

SEMINAR OM BÆREKRAFT - fantastisk oppslutning !Fantastisk oppslutning på seminaret om bærekraft som ble arrangert av Heim næringsforening i samarbeid med Hemne sparebank . 42 deltakere var samlet på Hotell Koselig for et allsidig program om bærekraft.
Banksjef Tor Espnes ønsket velkommen og orienterte samtidig om banken sine planer om å slå seg sammen med Åfjord sparebank og bli til Trøndelag sparebank.

Rådgiver Helen Hartel tok oss gjennom rapporten fra spørreundersøkelsen om bærekraft som ble sendt ut til bedriftene i Heim. Hele 106 besvarelser la et godt grunnlag for at vi kan si noe om statusen på arbeidet med bærekraft.
Oppsummert kan vi si at mange bedrifter har behov for å øke sitt kunnskapsgrunnlag om bærekraft; både generelt om temaet og konkret om hvilke lover og regler som gjelder. De store konsernene har kommet lengst med arbeidet og en av grunnene er at deres kunder krever at de er sertifisert på en eller annen måte. Dette er noe vi må ta innover oss også i Heim. Ellers er det viktig at de bedriftene som er sertifiserte blir enda mer synlige; mange bedrifter svarte at de handler lokalt og helst av sertifiserte bedrifter. Tips til sertifiserte bedrifter må derfor bli at de legger ut informasjon på sin hjemmeside og/eller i sosiale medier!


NB! Rapporten vil etter hvert bli tilgjengelig for alle!

Tord Lien, regiondirektør i NHO, holdt et engasjerende innlegg som nok fikk mange av oss til å skjønne at vi ikke kan sitte rolig i båten lenger, men må starte arbeidet med bærekraft for å nå klimamålene i 2030. Det er mer gunstig å starte frivillig nå enn at vi kommer på etterskudd og tiltak skulle vært på plass i går!

Etter bolken med fakta og informasjon utenfra, gikk vi over til å få høre historien til tre lokale bedrifter i Heim.


Først ute var direktør Torbjørn Halland fra Wacker Chemicals Norway AS avd. Holla.


De har mål om å bli karbon-nøytral allerede i 2030. Wacker har valgt å være en del av Thamsklyngen for å kunne arbeide enda bedre med blant annet bærekraft og sirkulærøkonomi. De har etablert firmaet Orkland Brikett AS sammen med Elkem Thamshavn AS for å resirkulere avfallsstoffene fra produksjonen.

Den største utfordringen for å kunne utvikle Wacker videre i den retningen de selv ønsker, er mangel på kraft! De jobber intenst både med Statkraft og Tensio for å framskynde byggingen av en ny trafostasjon i nærheten av Holla.
Lian Vinduer AS var neste bedrift på podiet. Helen Romundset er en av de ansatte som jobber mest med bærekraft og miljøfyrtårnsertifiseringen sammen med produksjonssjef Jorulv Mosand.


Å arbeide med bærekraft betyr å ta bevisste valg om miljø i det daglige.


De har vært gjennom en modningsprosess som har ført til at de i dag er mye mer bevisst hva de jobber med og hvordan de kan nå sine mål innen miljø.Siste bedrift som delte sine erfaringer, var Magny Strand og Liv Bjerknes fra Valsøya.

De har valgt å gå for sertifiseringen til Green Key som er en internasjonal sertifiseringsordning for blant annet overnattingssteder. I tillegg til overnatting, serveringssted og bobilparkering har Valsøya valgt å satse på klatrepark. Klatreparken er bærekraftig på grunn av at den har et veldig lite fotavtrykk!


De arbeider for tiden med en forretningsmodell for Valsøya 2030.

Hemne sparebank og Heim næringsforening er opptatt av at dette seminaret er første steg på veien mot større bevisstgjøring rundt arbeidet med bærekraft.


Ut fra rapporten fra spørreundersøkelsen og seminaret kan man tenke seg en tiltaksliste som det skal jobbes med framover. Noe av det viktigste vi starter med er å øke kunnskapsgrunnlaget de bedriftene som har behov for dette.


- Det er lærerikt med innspill fra lokale bedrifter, men vi ønsker oss også innspill utenfra, som for eksempel fra NHO.

- Vi ser nytten av at noen bedrifter fra Heim er medlem i klynge-nettverket Thamsklyngen i Orkland.

- Vi ønsker å legge til rette for enda mer samarbeid og erfaringsutveksling blant bedriftene i Heim.

- Bærekraftssenteret i Trøndelag har ressurser som vi kan ta del i. Kontakt er opprettet mellom Heim næringsforening, Heim kommune og bærekraftssenteret.Daglig leder i Heim næringsforening, Tora Vaagan Hofset, er meget godt fornøyd med dagens seminar ! Hun uttaler at det er helt supert at så mange som 42 deltakere velger å bruke siste arbeidsdag før påske på bærekraft. Det er også trivelig å være vitne til den gode samtalen i pausen og ved lunsjen. Høy svarprosenten gjorde at Helen Hartel kunne legge fram en innholdsrik rapport som viser statusen på bærekraft i Heim. Vi fikk gode svar på hva vi bør jobbe videre med framover. Det er fantastisk at vi har så flotte bedrifter i Heim som ønsker å dele av sine erfaringer. I tillegg er vi meget glad for at regiondirektør i NHO, Tord Lien, tok turen hit til Heim.


Bilde er tatt av Liv Bjerknes.Vi i prosjektgruppen for bærekraft ønsker oss gjerne innspill til veien videre, så ta gjerne kontakt med oss:


- Tora Vaagan Hofset (prosjektleder), daglig leder i Heim Næringsforening

e-post: tora@hnf.no, tlf. 480 96 095

- Trine Myren, bærekraftsansvarlig i Hemne Sparebank

e-post: tdm@hemnesparebank.no, tlf. 922 56 945

- John Ole Aspli, leder samfunnsutvikling og bærekraftsansvarlig i Heim kommune

e-post: john.aspli@heim.kommune.no, tlf. 911 65 565

- Per Arne Kaarstad, daglig leder i Heim Aktivum

e-post: pak@sodvin.no, tlf. 915 74 000

- Konsulent: Helen Hartel, Helen Hartel Rådgivning AS e-post: hln.hartel@gmail.com, tlf. 948 34 929
92 visninger0 kommentarer
bottom of page