top of page
  • tora50

SAMSKAPKONFERANSE I HEIM 16.-17.juni 2022

Oppdatert: 20. jun. 202216.-17.juni 2022 var Heim Næringsforening og NAV Heim vertskap for den første SAMSKAPKONFERANSEN for Trøndelag sørvest, Lakseregionen og Nordmøre.


Samskaping handler om å invitere til likeverdig dialog hvor vi i fellesskap definerer, designer, implementerer og driver fram løsninger og verktøy.


Samarbeid på tvers er en suksess for oss i Heim Næringsforening, NAV Heim og Heim kommune. Dette ønsket vi å dele med resten av regionen og diskutere om vi kan få til et regionalt samarbeid som kan føre til REGIONAL SAMSKAPING.


På SAMSKAPKONFERANSEN møttes deltakere fra virkemiddelapparatet; næringsforeninger, kommuner og NAV-kontor i tillegg til Møre- og Romsdal fylkeskommune samt næringshagen Thams Innovasjon.


Vi inviterte til et spennende 2-dagers program i fantastiske omgivelser i vakre Valsøyfjord. Takk til Destinasjon Valsøya for gode fasiliteter, super mat og drikke og god service. Her ble lokalmat presentert på en flott måte.


Vi benyttet denne konferansen til å diskutere flere aktuelle tema for vår region:

- Hva kan vi gjøre for å utvikle og styrke vårt felles bo- og arbeidsmarked?

- Hvordan kan vi sikre både gründerskap, arbeidsplasser og tilflytning?

- Hva kan vi lære av hverandre?


I løpet av denne 2-dagers konferansen fikk vi besøk av flere innledere og gründere i tillegg til at vi gjennomførte tre bedriftsbesøk i Valsøyfjorden.


Siv Helen Vinje (NAV Heim) og Stig Halvorsen (NAV Hitra og Frøya) ga oss et innblikk i Trøndelagsmodellen.


Trøndelagsmodellen er Trøndelag fylkeskommune og NAV sin felles nye strategi for å redusere utenforskap blant ungdom i Trøndelag. Sammen tilbyr de et unikt og skreddersydd opplæringsløp hvor du kan få tilbud om en lærlingeplass og dermed få mulighet til å ta et fagbrev. Med et fagbrev blir du attraktiv på arbeidsmarkedet, det sikrer deg lønn på fagarbeidernivå og vil gi deg et kvalitetsstempel på hva du kan. ​


Les mer og se filmen her Trøndelagsmodellen


Fra venstre Roar Svanem, Svanem Biogass AS og Jan Arild Sletvold fra Thams Innovasjon


Vi fikk høre historien til Roar Svanem AS som er i ferd med å etablerer biogassanlegg på Hellandsjøen i Heim kommune. Roar definerer seg som utålmodig gründer som har vært nødt til å smøre seg med tålmodighet; fra planlegging (2016) til realisering (2022) skulle det gå 6 år. I Roar sine øyne er det lysten til å skape noe som har vært den største drivkraften sammen med at det er motiverende å drive utviklingsarbeid.


Tungrodd byråkrati og lang saksbehandlingstid er imidlertid en bremsekloss og det er tøft å skulle gå opp veien selv og være nødt til å bidra såpass mye fra egen økonomi i startfasen.


Roar Svanem kom med klar melding til virkemiddelapparatet om å :

- jobbe for å forenkle byråkratiet; forvaltningsorganene må effektiviseres

- legge til rette for en bedre og kortere søknadsprosess

- ta en telefon i ny og ne, både som støtte og for å gi gründeren orientering om hvor saken står.


Heim kommune og Thams Innovasjon har vært gode støttespillere underveis og gründerens beste venn er FoU-miljøet (forsknings- og utviklingsmiljøet); uten dem hadde det vært vanskelig å komme i mål.


Etter lunsj fikk vi en omvisning på Valsøya av daglig leder Magny Strand.

Rådgiver May Britt Roald fra Møre- og Romsdal Fylkeskommune orienterte om Hoppid, som er en unik støtteordning for gründere i Møre og Romsdal.


Hoppid er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, statsforvalteren og Innovasjon Norge. Midlene skal brukes på mindre, men avgjørende aktiviteter som kan bidra til avklaring omkring lønnsomhets- og markedspotensial i tidlig fase.


Helga Hjorthol Grønset tok salen med storm, da hun startet sin presentasjon med egendiktet sang og et bildegalleri fra hele prosessen med å utvikle Grønset Skysstasjon.


Sangen gir Helga energi og gjennom den ser hun seg selv utenfra samtidig som det å synge gir et lite pusterom fra alle gjøremål som står i kø for en hardtarbeidende utvikler. Helga tok over slektsgården i 2010 og er 7.generasjon driver. En stor kjærlighet til plassen og bygda samt det enorme potensialet til eiendommen gjør at hun starter en prosess for å realisere drømmen. Veien blir til mens man går og den ene søknaden om offentlige midler blir til flere. I dag rommer Grønset Skysstasjon både restaurant og 6 overnattingsrom med eget bad. Fra 1.juli åpner gårdsbutikken.


De største utfordringene akkurat nå er å skaffe arbeidskraft til drifta og å skaffe bolig til arbeidstakerne.


Når Helga nå ser seg tilbake skulle hun ønske at hun hadde bedt om en mentor til å få på plass en effektiv og god drift mye tidligere. En gründer er ofte en utvikler og ikke den best egnede til å drive.


Som innledning til ettermiddagens gruppediskusjoner fortalte Heim Næringsforening og NAV Heim om det forholdsvis nystartede samarbeidet i Kommunikasjonsnettverket i Heim.


Kommunikasjonsnettverket består av:

Heim Næringsforening; daglig leder Tora Vaagan Hofset og kommunikasjonssjef Mari Westad Heim Kommune; konsulent Tiffany M. Opsahl, rådgiver Eirik Johansen og næringsrådgiver Hildur Hestnes

NAV Heim; markedsrådgiver Siv Helen Vinje


Fra venstre daglig leder i Heim Næringsforening, Tora Vaagan Hofset og markedsrådgiver NAV Heim, Siv Helen Vinje.


Vi har behov for å samarbeide tettere for å utvikle oss og sammen finne gode løsninger for næringslivet i Heim og for hele Heim-samfunnet. Vi har jobbet tett sammen om omdømmebygging, synlighet, rekruttering og attraktivitet det siste halve året.


Ved å dele informasjon fra hverandres hverdag er vi blitt godt kjent med ulike prosjekter som hver enkelt jobber med og dette har ført til enda mer samarbeid og SAMSKAPING.


Noe av det vi har delt informasjon om og samarbeider om:

- Trøndelagsmodellen,

- iHeim portalen med bedriftsregister, register for lag og foreninger, en felles kalender Hva skjer i Heim og oversikt over ledige stillinger i Heim.

- fotokonkurranse blant innbyggerne i Heim fordi vi mangler en bildebank.

- Synlighet; hvordan framstå som en attraktiv kommune slik at vi tiltrekker oss nok og riktig kompetanse og på sikt kan få flere innbyggere?

- Jobbe med nettverksbygging og å skape møteplasser


Vi i Heim er nysgjerrige på om vi på denne konferansen kunne få svar på noen av følgende spørsmål:

- hvordan jobbes det med samarbeid mellom det offentlige og næringslivet i kommunene rundt oss i dag?

- hva mener andre om hvordan vår region kan fremstå som en attraktiv bo- og arbeidsregion?

- hva kan vi som region bli bedre på? Samskaping for hele regionen er et stikkord.

- hvilke fellesnevnere gjelder for oss?


Bilder fra gruppediskusjonene:


Felles middag i Glasshuset på Valsøya:Dag 2 startet med bedriftsbesøk der vi fikk omvisning og innblikk i hverdagen til følgende tre bedrifter:Alle foto er tatt av kommunikasjonssjef Mari Westad i Heim Næringsforening.


Vi avsluttet SAMSKAPKONFERANSEN med å lage en ønskeliste for fremtidig samarbeid.

Her er et par punkt vi ønsker å gripe fatt i så snart som mulig:

- Fokus på å skape et godt virkemiddelapparat rundt gründere; kan vi sammen utarbeide en god verktøykasse som er godt synlig for gründere slik at vi kan fange opp enda flere som er i startfasen.

- NAV bør ut å fortelle om verktøykassen til næringslivet; sammen kan vi skape de gode møteplassene for å få til dette.


BESTILLING FRA DELTAKERNE: VI ØNSKER OSS SAMSKAPKONFERANSE I HEIM I JUNI 2023!


Tusen takk til alle deltakere for et supert engasjement 😊

211 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page