top of page
  • tora50

PRESENTASJON I KOMMUNESTYRET I HEIM


Foto: John Marvin Myrhaug.

Daglig leder i Heim Næringsforening, Tora Vaagan Hofset, presenterte oppsummering fra dialogmøte næring i kommunestyret i Heim torsdag 15.desember.


Dialogmøte vedrørende næring ble gjennomført 4.oktober 2022.


Bakgrunnen for dialogmøtet:

•Næringslivet har etterspurt møteplasser der politikere, næringsliv og kommune kan møtes.

•Kommunen ser viktigheten av tettere dialog.

•Politikere ønsker å bli enda bedre kjent med næringslivet i kommunen.


25 deltakere:

- formannskapet i Heim

- kommunedirektøren

- styret og ansatte fra Heim Næringsforening

- våre fire partnere:Dialogmøtet ble gjennomført som en workshop der alle gruppene kom med innspill på hvilke forventninger vi har til kommunen, næringslivet og politikerne.


Bred enighet om at alle har et ansvar for

- å skape VI-følelse

- å skape et godt omdømme.

Foto fra fotokonkurransen i samarbeid med Heim kommune.


FORVENTNINGER TIL KOMMUNEN:

•Omdømmebygging.

•Bygge identitet.

•Ja-kommune.

•Tydelige linjer mellom administrasjonen og politikere.

•Viktig at kommunen ikke blir en «kilestein».

•Informasjonsmøter i kommunal regi.

•Savner konkrete tall på målsettinger; vi vil ha flere folk, men hvor mange?

•Hvis vi skal nå målene må de konkretiseres.

•For oss i Heim kommune handler det grønne skifte i stor grad om tilgang på fornybar kraft/el.kraft


FORVENTNINGER TIL POLITIKERNE:

•Næringsutvikling: hvilken kommune vil vi være? Tydelige mål.

•Omdømmebygging.

•Slutte å skape negativ omtale i media.

•Vise interesse; på eget initiativ besøke næringslivet.

•Sette mål og ambisjoner for administrasjonen.

•Sette konkrete mål; vi vil ha flere folk, men hvor mange?

•Lagspiller til næringslivet.


FORVENTNINGER TIL NÆRINGSLIVET:

•At eksisterende næringsliv tilpasser seg nye aktører.

•Ta samfunnsansvar.

•Skape bolyst, tilby interessante stillinger.

•Bidra inn mot kultur, aktivitet og idrett.

•Unngå usunn konkurranse i lønnsdrivende næringer eller i næringer der det er ressursknapphet.

•Bygda må også slå ring om sine små lokale nisjebedrifter!

•Samarbeid.

•Cluster; utnytte hverandre; den enes avfall er den andres ressurs.

•Næringslivet må være «PÅ».

•Benytte seg av tilgjengelige ordninger for finansiering etc.KONKLUSJON ETTER DIALOGMØTET:

  • Vi har behov for å fortsette å møtes.

  • Viktig at vi blir enda bedre kjent.

  • Vi ønsker oss konkrete, målbare tiltak og handling.


Det vil bli invitert til en ny workshop i mars 2023 der vi tar tak i punktene og diskuterer hvilke områder det vil være naturlig å arbeide mer med.

•Hvilke fokusområder og mål skal vi sette oss for dette samarbeidet?

•Hvilke tiltak er det naturlig å sette i gang?

Klikk på vedlegget for en fullstendig oversikt over alle punktene:

OPPSUMMERING WORKSHOP DIALOGMØTE NÆRING 04.10.22
.pdf
Last ned PDF • 167KB

Innlegget til daglig leder vil bli vist i Kommune-TV i løpet av 16.12.2022.

(Innlegget finner du i starten av kommunestyremøtet 15.12.2022).

47 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page