top of page

Ukas bedrift - Sodvin Holding SAHva er det Sodvin Holding SA jobber med?

Sodvin Holding SA er et eierselskap for en solid gruppe selskaper som driver mangfoldig næringsvirksomhet. Vi er eid av kunder i Heim, Orkland og Hitra. Med våre tilknyttede selskap omsetter vi for i overkant av 135 mill. Vi er en nasjonal leverandør av skytjenester og egenutviklet programvare for næring. I tillegg er vi en regional leverandør av Telekom og energi. Vi har hovedkontor på Kyrksæterøra på Trøndelagskysten og avdelingskontorer i Trondheim, Oslo, Sarpsborg og på Hitra.


Hvilke typer stillinger og yrker finner man i bedriften? Hvilke utdanninger trengs for å få jobb hos dere?

Det er per i dag 75 ansatte i Sodvin-konsernet fordelt på en rekke ulike type stillinger. Disse er både administrative stillinger innen økonomi og ledelse, i tillegg til salg/marked, kundeservice og teknisk stillinger både innen it, skydrift og telekom. Utdanningsbakgrunn hos de ansatte er variert fra mange år med arbeidserfaring som gir en solid realkompetanse til personer med flere mastergrader.Hvilke visjoner har bedriften for fremtiden?

Vår visjon er at vi legger til rette for at hjemmet ditt, jobben din og samfunnet rundt deg fungerer – hele tiden!


Våre virksomheter kjennetegnes ved at de skal gjøre det lettere for folk å bo, jobbe og leve i de områdene vi opererer. Derfor er vi en langsiktig medeier i selskaper som driver infrastruktur for kraft, kommunikasjon, IT tjenester og eier og utvikler eiendom. Våre kunder skal oppleve oss som rause og konkurransedyktige.


Verdier

Vi har også et sett med verdier vi er stolte av og som alle jobber etter. Vi skal skape trygghet i alle kundeforhold, og vokse gjennom våre kunders vekst. Det at vi er eid av våre kunder gjør at vi pløyer verdiskapningen tilbake til det samfunnet eierne bor i. Vi gjør det først og fremst gjennom næringsutvikling og investeringer i lokalsamfunn på Trøndelagskysten, og gjennom støtte til utvikling av idrett og kultur.


Vår strategi

Enkeltpersoner, bedrifter og hele samfunn blir i stadig større grad påvirket av klimautfordringer. Sodvin setter derfor bærekraftig forretningsdrift i sentrum for hvordan vi jobber framover. Finansielt investerer vi i elektrifisering av samfunnet. Gjennom teknologi og tjenester skal vi ytterligere bidra til grønne skiftet. Lokalt og regionalt bidrar vi til bærekraftig samfunnsutvikling.

Våre mål

Sodvin er et fornybarkonsern og vi er opptatt av sirkularitet som et verktøy for mer effektiv ressursutnyttelse. Et viktig mål for 2023 har vært å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Alle våre fem lokasjoner ble våren 2023 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift etter standarden Miljøledelse 2.0. Vi har langsiktige mål om å redusere vårt eget, kunders og lokalsamfunnets klimaavtrykk. I tillegg skal vi bidra med digital infrastruktur som muliggjør utvikling av utslippsreduserende teknologi.Er det noe spesielt dere er opptatt av akkurat nå?

Sodvin som selskap er i stadig utvikling, til det beste for våre kunder, de ansatte, samfunnet omkring oss og miljøet. Dette medfører at vi alltid er på utkikk etter bedre måter å gjøre ting på i vår arbeidshverdag, som skal føre til bedre og mer konkurransedyktige produkter og tjenester for våre kunder, en bedre arbeidshverdag for våre ansatte, og selvsagt bygge en god økonomisk grunnmur for videre drift av selskapet. For det beste for våre kunder, våre ansatte og lokalmiljøet.


Vi har også stor fokus på bærekraft. Dette innebærer langsiktige mål om å redusere vårt eget, kunders og lokalsamfunnenes klimaavtrykk. Sodvin konsernet jobber aktivt for å fremme teknologi og innovasjon gjennom hele verdikjeden. Vi skal kontinuerlig jobbe målrettet for å nå våre miljøprestasjoner. Miljøarbeidet er en integrert del av Sodvins daglige drift og langsiktige strategi mot 2025. Gjennom å ta overveide valg i hele verdikjeden vil Sodvin ha et aktivt forhold til myndighetskrav, lover, forskrifter, og ikke minst lytte til viktig innspill fra bedriftens medarbeidere.


Hva er de største utfordringene Sodvin står ovenfor akkurat nå?

Vi opplever vel mange av de samme utfordringene som flere andre bedrifter i Norge kjenner på i dag. Som de fleste har fått med seg så har prisnivået, og dermed også kostnadsnivået, i samfunnet økt betraktelig siste tiden. Dette gjør at vi har stort fokus på besparelser og effektivisering for fortsatt sunn økonomisk drift. I tillegg har konkurransen økt betraktelig for flere av våre forretningsområder, blant annet internett, tv og strøm for private kunder. Vi setter stor pris på vår lokale kunder, og mange har vært med oss i generasjoner siden oppstarten av gamle Hemne kraftlag i 1951. Vi jobber derfor hele tiden aktivt med å være synlig og til stede og kunne tilby moderne og konkurransedyktige produkter for våre kunder.


Hvorfor er dere medlem i HNF?

Å være del av et nettverk er alltid verdifullt, også for bedrifter. Det er ikke alltid man har tilgjengelig kompetanse i alle fagfelt in-house, og da vil et godt nettverk der en kan diskutere og dele ideer seg imellom være til stor nytte. I tillegg er Sodvin som selskap veldig opptatt av næringsutvikling i de lokalområdene vi er lokalisert, og her er uten tvil Heim Næringsforening lokomotivet som alltid går i bresjen for fremme positiv utvikling for dette i Heim kommune.


Hva verdsetter bedriften mest med Heim?

Vi har som mål å være en lokal leverandør på alle lokasjoner vi er representert. Dette gjelder også i Heim, kanskje spesielt i Heim. Med lang lokal historie som selskap, helt fra Hemne Kraftlag ble etablert i 1951 er lokal tilstedeværelse, uten tvil, et av våre største fokus.


Det rike idrett og kulturlivet i Heim er også noe vi i Sodvin setter stor pris på, både som deltakere privat og som sponsor for en rekke lag og foreninger. Dette gir oss mulighet til å støtte frivillige lag og foreninger og alle de ulike aktiviteter de tilbyr for de som bor i kommunen, og som igjen gir oss mulighet til å være synlig overfor innbyggerne.


Som lokal leverandør er nærhet til kunder og tilgjengelighet for kundene, lokal kunnskap og lokal kjennskap veldig viktig. For produktområdene telekom og strøm som er lokalisert på vårt hovedkontor på Kyrksæterøra, så er lokal tilgjengelighet for kundene, kort responstid, lokale ansatte som kjenner kundene og området - helt essensielt.


Følg Sodvin Holding SA videre her:Se video fra da Sodvin tok over instagramkontoen til HNF her (du får være med dem en hel arbeidsdag!) Uten tvil verdt en titt. Klikk på bildet under:284 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page