top of page

Hvordan og hva er framtidens kontor?Dere har kanskje lagt merke til at HNF har gjort noen endringer?

Både på stillinger og kontorplasser. Vi har vært gjennom en pandemi som har utfordret bedrifters og forskeres syn på kontor, produktivitet og reisevirksomhet. Noen forskere har kalt dette verdens største globale eksperiment, andre mener pandemien har framskyndt det digitale skiftet med fem år. Andre igjen har påstått at «hjemmekontor er den nye oljen».


Det mange er enige om er at kontorets rolle vil endres etter pandemien. Og at vi vil se flere hybridløsninger med mer fokus på individuell fleksibilitet. Hvor kontoret tidligere var brukt til skrivebordsarbeid, administrasjon og konsentrasjon (utfordrende i åpne kontorlandskap som var en «hype» for 10 år siden), vil kontoret nå bli et sted for samarbeid, innovasjon og kunnskapsdeling. Det er på kontoret kultur bygges, ideer skapes og problemer løses i fellesskap.


Det er ikke bare privat sektor som har opplevd et digitalt løft. Offentlig sektor er kanskje den virksomheten som har fått det største digitale sparket bak. En rapport over de digitale konsekvensene av covid-19 for kommunal sektor viser at over 8 av 10 kommunalsjefer mener at økt bruk av digitale løsninger har gjort tilgjengeligheten i tjenesteytingen mye eller litt bedre enn før covid-19. 3 av 4 kommunalsjefer opplever at kapasiteten og produktiviteten i tjenesteytingen innenfor eget tjenesteområde har blitt mye eller litt bedre som resultat av innføringen av nye eller økt bruk av eksisterende digitale løsninger. Dette er gode nyheter. Eller?


Tilbake til privat sektor viser forskning fra BI Business Review - Positive og negative sider ved hjemmekontor - at mange medarbeidere som benytter (delvis) hjemmekontor ikke bare yter bedre, men også opplever høyere autonomi, større jobbtilfredshet, mindre stress, mindre ønske om å slutte i jobben, bedre balanse mellom jobb og familieliv og bedre livskvalitet. For mange øker derfor både mestringsopplevelser, motivasjon og lojalitet til arbeidsgiver.


På den andre siden opplever også mange medarbeidere noen negative sider ved hjemmekontor, som sosial isolasjon fra sine kolleger og team og mindre spontan læring og kompetansedeling. Mange rapporterer også større arbeidsbelastning, mer stress, og at jobben går ut over fritid og familieliv.


HNF synes denne utviklingen er spennende. Hvordan kan vi i Heim dra nytte av denne utviklingen? Nøkkelord vi i administrasjonen har drodlet rundt er kontorfellesskap, tettere bånd mellom fritidseiere og lokalt næringsliv, innovasjon, kultur, nettverksbygging, fleksibilitet og nyskaping.Moe har ledet en gruppe som har forsket på team og ledere i fem store nordiske selskap under koronatiden. Fordeler med hybridkontoret er økt fleksibilitet, færre avbrudd, mindre støy og mindre pendling.Finn.no har i halvannet år jobbet med framtidens hjemmekontor. “FINN skal tilrettelegge for fleksible, effektive og tverrfaglige arbeidsformer i verdensklasse, og sikre at vi er blant Norges mest attraktive arbeidsplasser også i fremtiden.” Les hele artikkelen bak utsagnet her. Hvorfor skal ikke HNF strekke seg etter samme mål? Vi tilhører to spennende delingskontor, i begge sentra av kommunen. Ett på Liabø og ett på Trondheimsveien 6. HNF ønsker å vise at framtiden er her og nå. Slik som daværende næringsminister Iselin Nybø (V) gjorde da hun utlyste to stillinger i mars 2021, hvor de ansatte kunne bo hvor som helst i Norge.


Som kommentar til utlysningen sa Nybø: «vi ser at det vil kunne være en praktisk mulig løsning, som gjør at vi kan få spennende søknader fra folk som er kvalifiserte, men som ellers er uaktuelle, fordi de ikke kan flytte til Oslo.»


Så hvordan kan dette gagne Heim? Kan dette føre til at bedrifter i Heim kan ansette personer som tidligere ikke var aktuelle på grunn av avstand? Kan dette øke tilflytting i form av at personer som har jobber i byer nå blir tilbudt mer fleksible løsninger fra arbeidsgiver, og derfor nå har muligheten til å bosette seg i distriktet og leve det gode liv på bygda? Heim ligger tross alt midt i smørøyet med underkant av to timer til byene Trondheim, Molde og Kristiansund.

Seniorforsker i Ruralis, Reidar Almås, tror flere bygdekommuner kan nyte godt av pandemien. Han mener distriktskommuner må kjenne sin besøkelsestid og skape et bredere boligtilbud, ikke minst utvikle sitt leiemarked. Han mener likevel det som er viktigst er utbygging av raske og gode bredbåndløsninger. Han nevner også viktigheten av kreative møteplasser, og løfter fram Oppdal som et eksempel.


Og du kan faktisk påvirke. Kommunen har nemlig lagt ut kommuneplanens samfunnsdel ute på høring med frist 15. desember. Du finner den HER.


Vet du ikke hva en høring er? Å ha en sak ute på høring vil si at en offentlig instans ønsker å "høre" hva berørte parter mener. Berørte parter i kommuneplanens samfunnsdel er meg og deg. Derfor oppfordrer vi på det sterkeste at du leser plana og kommer med innspill. Du kan gjøre det her.


Da kan nemlig du, din ideer, tanker, bekymringer og løsninger bidra til å påvirke utviklingen av Heim.


Som godeste kommunedirektør Teigen sa på frokostmøte 30. september: kommuneplanens samfunnsdel er vesentlig for politiske avgjørelser. Her ber Teigen næringslivet om å være på ballen, da dette vil legge føringer for politiske beslutninger de neste 12 årene.

Og om du lurer på hvilke norske og internasjonale bedrifter som nå tilbyr hybridløsninger og/eller fjernarbeid, så er HNF i godt selskap; Equinor, Telenor, DNB, finn.no, Posten, Orkla, Schibsted, YARA, KPMG, Shopify, Philips, Adecco, Microsoft og Spotify tilbyr også enten hybridløsninger og/eller fjernarbeid.


Hør mer om HNF sine tanker om framtiden på frokostmøte fredag 12. november. Lyst til å sparre om framtidens kontor, hybride løsninger eller hva vi kan gjøre i Heim for å dra nytte av disse trendene? Kontakt oss da vel! Vi digger å prate med dere!


Og du? LES kommuneplanens samfunnsdel. Det har både kommunedirektøren og vi sagt. Her er den.


99 visninger0 kommentarer

ความคิดเห็น


bottom of page