top of page
  • tora50

GRUNNRENTESKATTEN OG MULIGE KONSEKVENSER FOR LOKALT NÆRINGSLIV I HEIM


Fra venstre: Kristin Nyhagen (økonomisjef i Heim Maritime og varamedlem i styret for Norske Skipsverft), Tora Vaagan Hofset (daglig leder HNF), Jøran Skar (utviklingssjef i Lerøy Midt) og ordfører i Heim Odd Jarle Svanem.


Heim Næringsforening inviterte Kristin Nyhagen, Jøran Skar og Odd Jarle Svanem til pressemøte for å diskutere hvilke mulige konsekvenser den foreslåtte grunnrenteskatten kan få for næringslivet i Heim kommune. Alle de tre avisene som har nedslagsfelt i Heim deltok på møtet; Tidens Krav, Avisa Sør-Trøndelag og Søvesten.


Heim Næringsforening har flere medlemsbedrifter som enten direkte eller indirekte blir berørt hvis forslaget om å innføre en ekstra grunnrenteskatt på 40% på havbruk i Norge fra 1.januar 2023 blir vedtatt. Vi har blant annet 8 -12 lokasjoner med settefisk, rognproduksjon og produksjon av matfisk i Heim kommune. Flere bedrifter leverer utstyr mm. til havbruksnæringen og bedriftene og deres ansatte benytter seg av det lokale handels- og servicetilbudet. De negative ringvirkningene kan derfor bli store for vårt næringsliv.


Junior Consulting (JrC) og NHHS Consulting (NC) har blitt engasjert av 8 store regionale næringsforeninger og 4 næringsallianser som omfatter en rekke mindre foreninger, samt 8 regionale sparebanker fra Rogaland til Troms/Finnmark for å utrede regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt på havbruk. Rapporten tar for seg skattens utforming, dens påvirkning på kapitaltilgangen til bedriftene og ringvirkningene dette har på Kyst-Norge. Rapporten er basert på uavhengige analyser utarbeidet av JrC og NC, samt data fra spørreundersøkelser og relevant innsikt fra andre rapporter.


Rapporten har følgende hovedfunn:

● Skatten påvirker langt flere havbruksbedrifter enn skissert

● Normpris svekker kontraktsmarkedet og fører til volatile innkjøpspriser

● Normpris øker effektiv beskatning og risiko

● Prosjekter for omtrent 35 mrd. NOK er stanset eller satt på pause

● Overskuddet fra havbruk reinvesteres langs kysten og en redusert kontantstrøm vil påvirke denne verdiskapingen negativt

● Ringvirkningene påvirker også det offentlige Norge negativt. Grunnrenteskatt kan bli et nullsumspill

● Tilliten til norske investeringer er svekket


For Midt-Norge kan vi også trekke frem:

● Sjømat er bærebjelken i flere lokalsamfunn. Dette er en region som særlig vil få føle redusert kapitaltilgang i havbruksnæringen på kroppen.


Les hele rapporten her:

Rapport Lakseskattens utfordringer (06.11)
.pdf
Last ned PDF • 4.38MB37 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page