top of page

Endringer i administrasjon fra 1. august 2021

Ett år etter sammenslåingen har HNF bedre innsikt i hvilke stillinger og arbeidsinstrukser foreningen har behov for. Vi ønsker å bli enda mer spisset, slik at vi kan sørve medlemsbedriftene enda bedre.

Styret har derfor vedtatt å gjøre disse endringene fra 01.08.2021 etter innspill fra administrasjonen:

Fra 1. august blir Tora Vaagan Hofset ansatt som daglig leder i 100% stilling i Heim Næringsforening. Mari Westad blir ansatt som kommunikasjonssjef i 50% stilling. Mari Westad har selv fremmet ønske om å frigjøre 50% stilling fra HNF for å jobbe med utvikling av egen forretningsidé.


Etter kartlegging i 2019 og 2020 har vi fått enda bedre innsikt i hva som er viktig for våre medlemsbedrifter:

• Vi trenger å bli bedre markedsført innad og utad kommunen!

• Vi trenger møteplasser og nettverksarena!

• Vi må bli bedre kjent med hverandre for å øke lokal handel og samarbeid!

• Vi trenger et tydelig næringspolitisk talerør!

• Vi trenger en heiagjeng og et spark bak!

• Vi trenger hjelp til søknader mot det offentlige!

• Vi trenger at noen koordinerer samarbeid og bidrar til synergier!


Vi har tro på at endringene styrker nåværende administrasjon, bidrar til fortsatt engasjement, gode rutiner og innfrir behovene til våre medlemsbedrifter.


Kommunikasjon og synlighet er viktigere enn noen gang

Vi ønsker å fortsette jobben med å være et tydelig talerør på vegne av næringslivet i Heim. Å jobbe med rekruttering, omdømmebygging og være en sparringspartner for våre medlemsbedrifter er noe av det viktigste arbeidet vi jobber med. Derfor vil Mari bli å finne som kommunikasjonssjef for næringsforeninga, for å spisse nettopp kommunikasjon og synlighet.

Tora vil ta over den daglige driften av foreninga, og være HNF sitt ansikt utad.

Tora er en meget kapabel dame med god lokal kunnskap og kjennskap, og jeg kunne ikke tenkt meg en bedre arvtager, sier daglig leder Mari Westad.
530 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page