top of page
  • tora50

VISSTE DU AT SPONSING ER ET AV BÆREKRAFTSMÅLENE UNDER EMNET SOSIAL BÆREKRAFT?LOKAL SPØRREUNDERSØKELSE OM BÆREKRAFT - SVARFRIST 18.MARS 2022.


Heim Næringsforening, Hemne Sparebank, Heim kommune og Heim Aktivum inviterer alle bedrifter i Heim kommune til å delta i en spørreundersøkelse om bærekraft. Spørreundersøkelsen omfatter 3 hovedområder: økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og bærekraft mht. miljø og klima.

Resultatene i spørreundersøkelsen skal vi bruke som grunnlag for å forsterke arbeidet med bærekraft i bedriftene i Heim kommune.

Resultatene vil bli presentert på et seminar om bærekraft 8.april i regi av HNF og Hemne sparebank. Sett av datoen allerede nå; Tord Lien, regiondirektør i NHO kommer også!

En oppsummering av resultatene vil bli gjort tilgjengelig for alle.

Jo flere som svarer, jo mer relevant blir arbeidet med bærekraft i kommunen! Derfor håper vi at du (eller en annen i bedriften som jobber med bærekraft) tar deg de 10-20 minutter det tar å svare.

Som en ekstra motivasjon donerer Hemne Sparebank kr. 50,- per besvarelse til Vanntanken.

Svarfrist: 18. mars16 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page