top of page

Uttalelse fra HNF vedrørende ny drikkevannskilde på KyrksæterøraOnsdag 2. juni ble det innsendt uttalelse fra Heim Næringsforening til kommunestyret i Heim kommune vedrørende ny drikkevannskilde på Kyrksæterøra, etter behandling i styremøte 27. mai 2021. Uttalelsen er som følger:


Det er stor enighet i styret om at Rovatnet som drikkevannskilde vil legge betydelig restriksjoner på næring. Både nåværende næring, inkludert landbruk og skogbruk, samt at det vil være klart hemmende for framtidig næringsutvikling og etablering. Stormyra er et av få større næringsareal i Heim kommune, og vi mener det er svært uheldig å plassere en drikkevannskilde på en lokasjon som vil legge betydelige restriksjoner på et næringsareal med et så stort potensial som Stormyra har.


Vi er også bekymret for den betydelige næringstransporten som foregår langs Rovatnet, og som mest sannsynligvis vil øke med tiden.


På bakgrunn av dette kan ikke Heim Næringsforening støtte forslaget om drikkevannskilde fra Rovatnet.

100 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page