top of page
  • tora50

Ukas bedrift i uke 50 - MøreTyri ASHva produserer MøreTyri AS og hvor er de lokalisert i Heim?


Møretyri AS produserer tjære- og linoljeprodukter for overflatebehandling av treverk både innendørs og utendørs.


Bedriften holder til på Glåmsmyra like ved Liabø på Vågland.


Produktene er utviklet av Vidar Henden, gründer av Møretyri. Vi er 7 ansatte, der 5 er barn av Vidar Henden.


Produktene selges via nettbutikk, bestilling via epost og telefon, og forhandles noen steder i landet. Vår distribusjon skjer via Posten, og en del lokalt med Tore Brevik Varetaxi og Surnadal Transport.


Kundemassen er private og bedrifter.


Vår visjon for fremtiden er å bringe mer av våre naturlige produkter som er uten innhold som skaper mikroplast, ut på markedet.


Skjer det noe nytt i deres bedrift/er det noe spesielt dere er opptatt av akkurat nå?

Ingen spesielle nyheter å komme med, men på vinteren jobber vi alltid med effektivisering av produksjonen og logistikken der vi ser det blir flaskehals etter hvert som omsetningen øker.


Hva er de største utfordringene bedriften står ovenfor akkurat nå?

Det har vært urolige tider som har gjort tilgang på råvarer noe utfordrende mtp. leveringstid og pris, men dette har heldigvis blitt bedre det siste året. Økte kostnader her til lands kommer heller ikke vi unna, så det er jo noe man må prøve å justere seg inn i uten å prise seg ut av markedet.


Hvorfor er dere medlem i HNF?

At foreningen jobber aktivt for næringslivet i kommunen ser vi på som en verdi som mest sannsynligvis berører oss på en eller

annen måte. I tillegg så er det en måte å komme i kontakt med andre bedrifter, som gir bedre innsikt i hva som foregår i kommunen, samtidig som vår bedrift blir mer eksponert for resten av kommunen.


Hva verdsetter bedriften mest med Heim?

Lokal tilhørighet.


Følg MøreTyri AS videre her:


PRESENTASJON AV DE ANSATTE VED MØRETYRI AS:

10 visninger0 kommentarer
bottom of page