top of page

Studietur/bedriftsbesøk til Wacker Chemicals Norway ASTusen takk til Wacker Chemicals Norway AS, avd. Holla på Kyrksæterøra, for fantastisk flott tilrettelegging under studieturen/bedriftsbesøket mandag 5. februar 2024.


17 lærere og rådgivere fra de tre skolene Kyrksæterøra vgs., Sodin skole og HABUS deltok på besøket hos Wacker. I tillegg var fire lærerstudenter og Heim Næringsforening invitert inn.


Rekrutteringsprosjektet i Heim har som mål å utvikle samarbeidet mellom skole og næringsliv. Gjennom ulike tiltak ønsker vi å gi både elever, lærere og rådgivere enda bedre innsikt i jobbmulighetene i bedriftene i Heim. I tillegg er det fokus på å rekruttere arbeidskraft i Heim.


Program for besøket:

- Informasjon om Wacker.

- Omvisning.

- Servering.

- Faglig informasjon fra fagpersoner angående lærlinger.

- Videre muligheter etter lærlingetiden.

- Informasjon om høyere utdannelse og stillinger i Wacker.


Fra venstre: Torbjørn Halland, administrerende direktør for Wacker Chemicals Norway AS, Henning Torset, elektroavdelingen, Martin Berge, mekanisk avdeling, Kristine Lund, HR-avdelingen, Erlend Fredriksli, produksjonsavdelingen, Anne Bredal Berseth, HR-avdelingen og Kai Ola Graadahl, HR-avdelingen.


Vi fikk et godt innblikk i både bedriftens produksjon og framtidige kompetansebehov.

Det vil være behov for både fagarbeidere, ansatte med fagskole og ansatte med høgskole- eller universitetsutdanning.


Wacker tilbyr ulike karriereveier innad i bedriften og dette gir de ansatte spennende jobbmuligheter.


Wacker Chemicals Norway AS har per nå ca. 230 ansatte i tillegg til 18 lærlinger innen ulike fagområder.


Wacker Chemicals Norway AS skal være klimanøytral innen 2030 og de jobber nå med utvikling av muligheter for karbon-fangst!


Kort om Rekrutteringsprosjektet i Heim:

Dette er et samarbeid mellom Heim Næringsforening, Kyrksæterøra vgs., Heim ressurssenter, NAV og Heim kommune. Vi har mottatt kr. 300 000,- fra Trøndelag fylkeskommune for å gjennomføre flere ulike tiltak innenfor rekruttering:

  • Øke kunnskapen om lokalt næringsliv og karrieremuligheter i Heim kommune.

  • Kompetanseheving av lærere og rådgivere. Besøket til Wacker Chemicals Norway AS er en av 4 studieturer som er planlagt gjennomført det neste året.

  • Rekruttering - tidlig inn.

  • Workshop om rekruttering.


3 visninger0 kommentarer

Opmerkingen


bottom of page