top of page
  • tora50

Spørreundersøkelse om studenter og næringsliv i Trøndelag: Hvilke kompetansebehov har bedriftene?


I enkelte yrker i næringslivet i Heim har vi utfordringer med å få tak i kompetent arbeidskraft. Vi i HNF sammen med Heim kommune, NAV og Kyrksæterøra videregående skole legger til rette for at lokal ungdom skal bli bedre kjent med næringslivet i Heim og få innblikk i de muligheter som finnes her.


Yrkesmesse, jobbskygging og Karrierebussen er gode tiltak som gjennomføres i tett samarbeid med dere bedriftene i Heim.


Når det gjelder kontakt med studenter har vi fortsatt en jobb å gjøre for å bli enda mer synlige og attraktive slik at studentene kan se for seg å jobbe og ev. bo i Heim. Vi vet at flere bedrifter i Heim jevnlig har studenter på besøk, men vi tror at vi har mer å gå på!


Vi oppfordrer derfor bedriftene i Heim til å delta i den vedlagte spørreundersøkelsen som omhandler kontakten/samarbeidet mellom næringslivet og studentene.

SPØRREUNDERSØKELSEN:

Trøndelag har over 40.000 studenter til enhver tid. Disse studentene er en potensiell ressurs for næringslivet. Denne spørreundersøkelsen ønsker å kartlegge næringslivets erfaringer og ambisjoner med å knytte til seg og samarbeide med studenter for å sikre den kompetansen man trenger i fremtiden. Undersøkelsen tar ca. 6 minutter, og vi setter stor pris på at du hjelper oss med å svare.

Undersøkelsen gjennomføres av Næringsalliansen for Trøndelag (= alle næringsforeningene i Trøndelag), Trøndelag fylkeskommune og Studmatch. Formålet er å øke kunnskapen om barrierer og muligheter med å knytte til seg og rekruttere studenter slik at vi kan finne bedre tiltak for å utnytte mulighetene som studentene representerer.

På forhånd takk!

3 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page