top of page
  • tora50

PRESENTASJON AV STYRET OG ADMINISTRASJONEN I HEIM NÆRINGSFORENING FOR PERIODEN 2023 - 2024.

Styret i Heim Næringsforening er sammensatt av 6 faste styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Vi har en god sammensetning av styret med tilnærmet lik fordeling av kvinner og menn. Styremedlemmene representerer alle deler av kommunen vår og samtlige bransjenettverk: Marin Heim, Bygge Heim og Besøke Heim.

Bakerst fra venstre: Bjørnar Lomundal (varamedlem), Tora Vaagan Hofset (daglig leder), Bjørn Gunnar Søpstad (styremedlem), Peter Kristjan Vaagland (styreleder).

Foran fra venstre: Ingalill Råket (nestleder), Malin Langholm (styremedlem), Nina M. Skårild (styremedlem), Oddny Løwe (varamedlem) og Liv Bjerknes (varamedlem).Arild Bjerkli er styremedlem.


Vi ønsker spesielt Torbjørn Lernes velkommen inn i styret som nyvalgt varamedlem.

Administrasjonen i HNF består av:

Daglig leder Tora Vaagan Hofset,

100%-stilling.

Kommunikasjonssjef Mari Westad,

50%-stilling.Tora Vaagan Hofset og Mari Westad.


Styret er HNF sin forlengede arm ut i næringslivet og er på den måten en god støtte for administrasjonen. Styrets medlemmer deltar på arrangement og møter utenfor styremøtene og slik blir de godt kjent med arbeidet i HNF og hvordan administrasjonen jobber til daglig.


For en best mulig inkludering og kontinuitet i styrearbeidet blir både faste styremedlemmer og varamedlemmer innkalt til alle styremøter.

Vi takker Tore Kjørsvik for samarbeidet og engasjementet i sin rolle som varamedlem av styret.
I vedlegget finner du en oversikt over styret i HNF med rollefordeling og bedriftstilhørighet.


Styret i HNF valgt på årsmøtet 260423
.pdf
Last ned PDF • 94KB


97 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page