top of page

Næringsalliansen i Trøndelag har sendt innspillsbrev vedrørende tiltak og kompensasjonsordninger

Oppdatert: 21. jan. 2022Heim Næringsforening er en den av Næringsalliansen for Trøndelag. Næringsalliansen for Trøndelag (NAT) består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv.


Følgende innspillsbrev angående skjenkestopp som nasjonalt tiltak mot spredning av covid-19 ble sendt til Næringsminister, Finansminister, Kulturminister, Næringskomiteens medlemmer Finanskomiteens medlemmer, Familie- og kulturkomiteens medlemmer og Stortingsrepresentanter fra Trøndelag 5. januar. Du kan lese og laste ned innspillsbrevet her:Innspill om skjenkestopp, 5. januar 2022
.pdf
Last ned PDF • 151KB

Det ble også sendt et innspillsbrev om nye koronatiltak og kommende kompensasjonsordninger den 17. januar. Du kan lese og laste ned innspillsbrevet her:


Innspill om nye koronatiltak og kommende kompensasjonsordninger, 17. januar 2022
.pdf
Last ned PDF • 156KB

Har du innspill til næringspolitiske saker du ønsker at Heim Næringsforening tar opp i næringsalliansen er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Vi ønsker gjerne å høre fra deg, og ikke minst ønsker vi å kunne bidra i disse uforutsigbare tider. Send din henvendelse til post@hnf.no

42 visninger0 kommentarer

ความคิดเห็น


bottom of page