top of page

Hva skal egentlig HNF jobbe med de neste årene?
årsmøtet til Heim Næringsforening i kveld legges de nye strategiene for HNF for perioden 2023-2025 frem. Strategien legger føringer for prioriteringer de neste årene. Styret og administrasjonen har jobbet med strategiene siden november 2022, og følgende aktiviteter ble utført i involveringsprosessen:
Administrasjonen har også tatt regionale strategier i betraktning i arbeidet. Herunder faller vedtatte strategier både i Heim kommune, regionrådet og i fylkeskommunen:


Kommuneplanens samfunnsdel næring for Heim Kommune


I strategisk næringsplan for Trøndelag Sørvest, hvor Heim tilhører, ble følgende fokusområder vedtatt i revidert utgave:

• Reiseliv og omdømmeutvikling

• Kompetanse

• Infrastruktur

• Bioøkonomi, grønt skifte og sirkulærøkonomi


Verdiskapingsstrategien for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 har definert følgende fokusområder:

• Bioøkonomi

• Opplevelser

• Teknologi

• Offentlig sektor


Du kan laste ned strategien til Heim Næringsforening (HNF) i sin helhet her:


HNF strategi 2023-2025_epost
.pdf
Download PDF • 1.76MB


42 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page