top of page
  • tora50

DIALOGMØTE MELLOM NÆRINGSALLIANSEN I TRØNDELAG OG TRØNDELAGSBENKEN PÅ STORTINGET


Mandag 19.juni 2023 gjennomførte Næringsalliansen i Trøndelag (alle næringsforeninger i Trøndelag er medlem) og Trøndelagsbenken på Stortinget dialogmøte om næringslivet i Trøndelag.


Følgende 8 stortingspolitikere var til stede:

Jorodd Asphjell, Arbeiderpartiet

May Britt Lagesen, Arbeiderpartiet

Marit Arnstad, Senterpartiet

Heidi Greni, Senterpartiet

Maren Grøthe, Senterpartiet

Lars Haltbrekken, Sosialistisk Venstreparti

Mari Holm Lønseth, Høyre

Sivert Bjørnstad, Fremskrittspartiet.


14 representanter fra næringsforeningene i Trøndelag og deriblant Heim Næringsforening.


I dialogmøtet ble følgende saker diskutert:


1) ARBEIDSKRAFT

Enighet om at mangelen på nok og riktig kompetanse hindrer vekst og utvikling i næringslivet i Trøndelag. Det er stor mangel innen ulike bransjer.


På den annen side er det registrert ca. 54 000 innbyggere i utenforskap i Trøndelag. I tillegg tar Trøndelag i mot mange flyktninger i 2023.


Utfordringer:

- hvordan kan vi jobbe best mulig for å sysselsette flest mulig framover?

- hvordan legge til rette for bolyst slik at flere ønsker å bo og arbeide i Trøndelag? Dette gjelder allerede bosatte og tilflyttere.


Noen av løsningene vi kan se for oss er:

- mer midler til NAV for å tilrettelegge enda bedre for vår arbeidskraftreserve

- flere midler til prosjekter for et tettere samarbeid mellom kommuner, NAV og næringsliv

- midler for å øke bolyst og attraktiviteten i distriktsnorge

- forenkle innleiereglene for utenlandsk arbeidskraft

- jobbe med fullføringsgraden i den videregående skolen

- mer praksis inn i skolen.


2) SAMFERDSEL

Her var stortingspolitikerne klare i sin tale; de ber om en prioriteringsliste for veinettet fra Trøndelag slik at våre prioriteringer kan løftes videre inn i NTP (nasjonal transportplan).

Denne utfordringen må vi i næringsforeningene ta med oss inn til både fylkespolitikerne og lokalpolitikerne.


3) KRAFT

Bred enighet om at vi har behov for enda mer kraft i Trøndelag og i Norge.

Hvilke prioriteringer skal gjøres framover; vind, vann, kjernekraft mm.?

Utfordringer mellom elektrifisering av sokkelen og behovet for mer kraft til landbasert industri.

Energieffektivisering er også et viktig tema.


4) SKATTE- OG AVGIFTSNIVÅET

Diskusjoner rundt eiendomsskatt og eierbeskatning.

Grunnrenteskatten og ringvirkninger for næringslivet og lokalsamfunnene.


OPPSUMMERING:

Det er viktig at stortingspolitikerne møter representanter fra trøndersk næringsliv. Her kan vi løfte fram næringspolitikk og foreslå løsninger som gagner Trøndelag!

25 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page