top of page
  • tora50

BEDRIFTSBESØK TIL HEIM MARITIME AS, DESTINASJON VALSØYA OG GÅRDBRUKER LARS ODDBJØRN STØRSET.

Ordfører Odd Jarle Svanem og kommunedirektør Ola Morten Teigen hadde invitert næringsrådgiver i Heim kommune, Hildur Hestnes, og daglig leder i Heim Næringsforening, Tora Vaagan Hofset, med på en runde rundt på flere bedriftsbesøk 01.juni 2022.


Først ute var Heim Maritime AS. Her fikk vi en omvisning på begge lokasjonene til bedriften; "Bruket" på Enge og hallen m/kaianlegg litt lenger inn i fjorden. Det er lange tradisjoner for industri på Enge og i Valsøyfjorden og Heim Maritime AS er stolte over å kunne utvikle området videre.


Daglig leder ved Heim Maritime AS, Jarek Klein og økonomisjef Kristin Nyhagen orienterte om utviklingsplaner for "Bruket" på Enge.

Fra venstre: Jarek Klein, Ola Morten Teigen, kommunedirektør, Odd Jarle Svanem, ordfører, Kristin Nyhagen og Hildur Hestnes, næringsrådgiver i Heim kommune.


Her orienterer Kristin Nyhagen om fasilitetene ved hallen og kaianlegget. I bakgrunnen ser vi deler av mobilkrana.


Heim Maritime AS jobber for å skape størst mulig ringvirkninger for lokalt næringsliv og handler lokalt i Heim der det er mulig.Bildet er tatt inne fra hallen der båten bygges fra bunnen av; dvs. at også skroget blir bygd her på Enge.


Heim Maritime AS har store utviklingsplaner videre og ønsker seg enda mer samarbeid mellom naturlige samarbeidspartnere her i Heim og omegn.


Kommunen setter stor pris på aktiviteten ved Heim Maritime AS og benyttet anledningen til å overrekke blomster.

Fra venstre: Kristin Nyhagen, Jarek Klein, ordfører og kommunedirektør.
Neste bedrift på lista var Valsøya.Her ser vi daglig leder Magny Strand og kokken Svetoslav Savov fra Bulgaria i det flunkende nye kjøkkenet i restauranten.
I løpet av den ca. 2 år lange perioden med pandemi benyttet Valsøya tiden til å bygge dette fantastiske Glasshuset. Glasshuset skaper en magisk ramme rundt arrangementer; enten det er bryllup, selskap eller møter.
Ragnar og Magny satser stort på videreutvikling av Valsøya som en destinasjon og ønsker seg et kraftsenter for opplevelsesturisme.


For at klatreparken skal fortsette sin suksess og opprettholde besøkstallene bør de bygge en ny attraksjon hvert år. I 2022 har de derfor bygd en helt ny zipline. Tiur`n er delt opp i to etapper der den første delen er 250 meter og går over stien, mens den andre delen gir deg en 100 meter lang svevetur over sjøen. Runar og Haldis Gillebo er med i utviklingen av klatreparken.


Destinasjon Valsøya fikk Næringsprisen 2021 for blant annet deres evne til å samarbeide med reiselivet i hele Heim. De presiserer nok en gang at vi blir sterkere ved å samarbeide og et av målene er å tiltrekke oss enda flere besøkende som oppholder seg lenger i Heim. Til sommeren 2022 ser de fram til å samarbeide med Fosskonserten som kan arrangeres igjen.


Avslutningsvis ønsker både Magny og Ragnar å skryte av samarbeidet med Heim kommune. Det er viktig at kommunen er støttende og veileder under arbeidet med både areal- og reguleringsplaner. Valsøya har et område som ligger øst for restauranten, på andre siden av veien. Her ser de for seg at det kan bli både butikk, leiligheter og opplevelsessenter på sikt.


Ordfører Odd Jarle Svanem takker daglig leder Magny Strand for Valsøya sin satsing på næringsutvikling i Heim.


GÅRDBRUKER LARS ODDBJØRN STØRSET

Dagens runde ble avsluttet med et besøk hos gårdbruker Lars Oddbjørn Størset som har satset stort på bygging av nytt robotfjøs. Lars Oddbjørn samarbeider med gårdbruker Erik Barhals om driften av flere fjøs.


Her ser vi Lars Oddbjørn inne i det tekniske rommet der han har full oversikt over fjøset til enhver tid.


Robotfjøset har en kapasitet på ca. 70 kyr og til sammen har de rundt 220-230 dyr fordelt på i alt fire fjøs.


Fra Lars Oddbjørn bestemte seg for å satse gikk det fort i svingene; søknad om finansiering av nytt robotfjøs ble sendt til Innovasjon Norge rett før jul i 2020 og fjøset stod innflyttingsklart allerede i november 2021. Lars Oddbjørn har selv gravd ut tomta.

Fjøset har installert en gedigen melktank som rommer hele 8 000 liter.


Under ser vi bilder av noen av fasilitetene i det hypermoderne fjøset. Det er installert klørull med sensor, robot som holder gulvet fritt for møkk, stasjon for melking og tilgang til kraftfor som styres av en databrikke og fôrbrett der det er plass til en stor traktor. Det har vært en rivende utvikling i landbruket.


Ordfører Odd Jarle Svanem overrakte blomster som en liten påskjønnelse for den viktige satsingen på landbruk i Heim. Bak ser vi logoen til Staurset gård; døtrene til Lars Oddbjørn har fått i oppgave å male kua og han er spent på fargevalget.188 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page