top of page
  • tora50

22 DELTAKERE PÅ FAGDAG OM REKRUTTERING OG OMDØMMEBYGGING 12.JANUAR 2023


Foredragsholdere og arrangører fra venstre: May Jorid Aamo fra Markedsrådgiverne ST, Tora Vaagan Hofset fra Heim Næringsforening, Ingrid Evjen fra Markedsrådgiverne ST, Ingvild Reinskou fra Adresseavisen, Kim Paulsen fra Markedsrådgiverne ST, Jorunn Løseth fra Fremogruppen og Anne Bredal Berseth fra Wacker Chemicals Norway AS, avd. Kyrksæterøra.


Heim Næringsforening og Markedsrådgiverne ST samlet 22 deltakere fra næringslivet til fagdag om rekruttering og omdømmebygging i Glasshuset på Valsøya torsdag 12.januar 2023.


I løpet av dagen fikk vi faglig påfyll om temaet. I tillegg var det lagt opp til diskusjon i smågrupper for å reflektere rundt status for næringslivet i Heim.


Kultur- og omdømmebygging i en rekrutteringsprosess var tema i innlegget til Jorunn Løseth fra Fremogruppen.

Vi må fortelle de gode historiene fra Heim; hva er folk opptatte av når de søker jobb?Tre refleksjonsoppgaver relevant for rekruttering – kultur og omdømmebygging

1: Hvordan bør dere presentere bedriften i rekrutteringsprosesser? Finne gode, salgbare argument for at kandidat skal velge akkurat dere.

2: Hva mener du er de er mest relevante markedsføringskanalene for stillingen?

3: God prosess og god onboarding snakker vi ofte om. Men har dere rutiner for en god offboarding? Har dere noe å hente her? Tidligere ansatte bør være gode ambassadører.
Jorunn Løseth fra Fremogruppen.


Ingvild Reinskou fra Adresseavisen hadde fokus på det bedriftsinterne arbeidet når det gjelder employer branding og kulturbygging.


Employer branding = alle aktiviteter vi gjennomfører for å kommunisere hva det er som gjør nettopp oss til en attraktiv arbeidsplass.


Vi kan jobbe med merkevarebygging på flere nivå:

- Virksomhetsnivå/bedriften.

- Samarbeide innad i bransjene.

- Samarbeide om å skape stolthet rundt Heim som bostedkommune.

Det er viktig å vise fram engasjerte mennesker i Heim og hva vi trives med både på jobb og i fritiden.

Ingvild Reinskou fra Adresseavisen.


Refleksjonsoppgave i gruppene:

Hva er vi i Heim sterke på? Hvilken posisjon ønsker vi å ta?


Ingrid Evjen fra Markedsrådgiverne ST og Anne Bredal Berseth fra Wacker Chemicals Norway AS, avd. Holla, ga oss konkrete eksempler på hvordan Wacker har spisset rekrutteringsarbeidet i bedriften.


Det er viktig å spisse og skreddersy annonsen mot målgruppen man ønsker å nå; hvor annonseres det, på hvilken måte annonserer vi og hva er innholdet i en annonsetekst/film?

Et eksempel kan være at det er mer effektivt å lage en film i stedet for å bruke rene stillingsannonser.


Ingrid Evjen fra Markedsrådgiverne ST og

Anne Bredal Berseth fra Wacker Holla.KONKLUSJON ETTER FAGDAGEN:


Vi har snudd kampen om arbeidskraft

til


SAMARBEIDET OM ARBEIDSKRAFT.


Det var bred enighet om at vi får til mye mer når vi kjenner hverandre og samarbeider mer.


Vi ønsker å arbeide videre med:

- Synlighet; fortelle de gode historiene fra Heim.

- Nettverksbygging/møtes i bransjenettverk.

- Få på plass attraktive boliger til leie og kjøp.

- Jobbe sammen med kommunen om gode kommunale tjenester og god infrastruktur inkl. kollektivtransport.

- Bør man starte samarbeidet mellom skole og næringsliv enda tidligere enn i ungdomsskolen?

- Vi må ha fokus på kontinuitet i arbeidet med å skaffe nok og riktig kompetanse til næringslivet i Heim.

- Involvere ungdom der det er naturlig.

- Koble på kommunen og politikerne.

- Fortsette å arrangere Yrkesmesse.

- Arrangere flere fagdager med enda mer tid til workshop.

- Fortelle de gode historiene fra Heim.

- Foto og film fra Heim.

- Heie på hverandre.


HNF takker alle for en flott dag i Glasshuset på Valsøya.

146 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page